Reality bližšie Žilinčanom 2008

Prvý ročník vzdelávacích seminárov pre širokú verejnosť zahájila spoločnosť MGM & partners s.r.o. v roku 2008 pod názvom REALITY BLIŽŠIE ŽILINČANOM v Žilinskom Samosprávnom Kraji a počas 6 mesiacoch trvania sa ho zúčastnilo osobne takmer 200 účastníkov. Semináre v tej dobe prebiehali v malých skupinkách, max. s 15 účastníkmi a dĺžka trvania jedného seminára bola takmer 3 hodiny. Podrobne sa preberali zmluvné vzťahy, postup pri predaji, kúpe či prenájme, ale aj také veci ako napr. vyporiadanie pozemkov. Na konci seminára v rámci diskusie sa riešili konkrétne problémy zúčastnených. Sprostredkovanie z rôznych médií ako napr. Žilinský Večerník, Reality a Bývanie, Moja žilina, TV patriot sa o tejto problematike dozvedelo vyše 50.000 ľudí.

Reality bližšie Žilinčanom 2008 promo kampaň Reality bližšie Žilinčanom 2008 promo kampaň

Samotný projekt sa skladal z dvoch častí- prvou boli semináre a druhou publikovanie odborných rád a najčastejších otázok zo seminárov v miestnej tlači. V prvom ročníku bolo publikovaných vyše 150 rôznych odborných článkov vo vyššie spomínaných printových médiách. V celku sme tento projekt vyhodnotili ako veľmi úspešný a položili tak základ pre ďalšie projekty.

Reality bližšie Žilinčanom 2008 semináre Reality bližšie Žilinčanom 2008 semináre