Reality bližšie Trnavčanom 2010

 

Reality bližšie Trnavčanom

Rok 2010 a už v poradí 3. Ročník pod názvom REALITY BLIŽŠIE TRNAVČANOM. Ako vyplýva už zo samostatného názvu projektu, zmenili sme lokalitu. Koncepcia ako aj ciele projektu zostali tie isté, úlohou bolo zlepšiť informovanosť verejnosti o trhu nehnuteľností. Mediálna kampaň prebiehala napr. v Trnavskej televízii MTT, mesačníku KAM DO MESTA , TRNAVSKOM HLASE, kde bolo uverejnených cca 20 odborných článkov zameraných na  problematiku nehnuteľností.