Realitný vodičák 2011

Realitný vodičák 2011 prednáška študentom  Realitný vodičák 2011 prednáška študentom

V roku 2011 došlo k výraznej zmene celej koncepcie aj názvu projektu. Cieľovou skupinou sa stali dospievajúci ľudia vo veku 18 do 20 rokov, študenti tretích a maturitných ročníkov stredných škôl v rámci Žilinského a Trnavského Samosprávneho Kraja. Projekt má nový názov REALITNÝ VODIČÁK, 4.ročník. Koncepčne bol tento ročník zameraný najmä na objasnenie a vysvetlenie základných realitných pojmov, ako aj prepojenie teoretických vedomostí študentov s praxou realitných maklérov realitného centra MGM & partners. Skladal za z dvoch častí, prvou bola samotná prednáška, ktorá trvala približne dve vyučovacie hodiny. Následne študenti do 1 mesiaca od seminára absolvovali priamo na svojej školy TESTOVANIE, na základe ktorého bolo možné objektívne vyhodnocovať vedomosti účastníkov a zároveň porovnať úroveň jednotlivých škôl. Veľkú zásluhu na realizácii má Žilinský Samosprávny kraj a Gymnázium Vrbové, ktoré v svojom regióne posunuli informácie o projekte ďalej.  Dohromady sa tohto projektu zúčastnilo osobnou účasťou viac ako 1400 ŠTUDENTOV z 22 stredných škôl, z toho 1180 študentov v Žilinskom Samosprávnom Kraji.  Mediálna kampaň sa zamerala na novodobé médiá, najmä na soc. siete na internete. Široká verejnosť sa má možnosť do tohto projektu zapojiť prostredníctvom E-larningu. Jedná sa o najmasovejší vzdelávací seminár v oblasti realít na Slovensku. V rámci tohto ročníka bola spustená nová web stránka www.realitnyvodicak.sk a taktiež vydané DVD so zostrihom a fotografiami z jednotlivých prednášok. Taktiež si môžete pozrieť harmonogram prednášok na stredných školách, a výsledky testovania študentov z nadobudnutých vedomostí o svete realít.

Realitný vodičák 2011 prednáška študentom Realitný vodičák 2011 študenti zúčastnený na prednáške

Výsledky