O projekte Realitný vodičák.

Je prvý svojho druhu na Slovensku a jeho autorom, ako aj realizátorom je realitné centrum MGM & Partners.

Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť širokej verejnosti so zreteľom na mladých ľudí problematiku predaja nehnuteľností a informovať ich o aktuálnej situácii na realitnom trhu. Dôraz je kladený najmä na príklady z praxe a pre študentov prepojenie, resp. naviazanie na teoretickú časť učiva, ktoré preberajú v škole.

Účastníci tak zistia, čo ich pri kúpe/ predaji, resp. prenájme čaká a napr. akých chýb sa majú vyvarovať pri podpise zmlúv. Ďalej zvýšia svoju gramotnosť v oblasti REALÍT, dokážu kriticky myslieť a samostatne sa rozhodovať.

HISTÓRIA  PROJEKTU:

Reality bližšie Žilinčanom 2008 Reality bližšie Žilinčanom 2009 Reality bližšie Trnavčanom 2010 Realitný Vodičák 2011