Metodické pokyny pre stredné školy

Semináre o nehnuteľnostiach zadarmo. Realitný Vodičák 2011
REALITNÝ VODIČÁK je pilotný vzdelávací program štartujúci v roku 2011. Je určený pre študentov  3. a 4. ročníky stredných škôl a stane sa súčasťou 4 ročníka projektu  REALITY BLIŽŠIE K VÁM .
 
Tento vzdelávací program sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je prednáška/ work shop zameraná na vzdelávanie a podporu gramotnosti študentov v oblasti narábanie s nehnuteľnosťami a ne a druhá časť pozostáva z testovanie, ktoré môže byť prezenčnou, alebo e- learningovou formou.