Kontakt na MGM Realitné Centrum

MGM & partners s.r.o. – member of MGM GROUP

 • Žilina – Centrála v Slovenskej Republike
 • Nám. A Hlinku 1, 1. posch., 010 10 Žilina
 • tel.: +421 41 56 23 290
 • mob: + 421 910 86 11 86
 • bez.linka: 0800 110 100
 • email: reality@realitymgm.sk
 • web: www.mgmreality.sk
MGM Realitné Centrum

Fakturačné údaje MGM & partners

 • MGM & partners s.r.o.
 • Sídlo: Rastislavova 1, 921 01 Piešťany
 • Korešpondenčná adresa: Nám. A. Hlinku 1, 01001 Žilina
 • IČO: 36225738
 • IČ DPH: SK2020163552
 • VÚB – č. účtu: 2401631953SK/0200
 • IBAN: SK17 0200 000­0 0024 0163 1­953
 • SWIFT: SUBASKBX